Πιστοποίηση στην Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική (Certificate in Finance and Accounting)

Πιστοποίηση στην Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική (Certificate in Finance and Accounting)

Περιεχόμενο προγράμματος

Μαθήματα Κατάσταση
1

01. Εισαγωγή

2

02. Βασικά στοιχεία της λογιστικής

3

03. Λογιστική εξίσωση

4

04. Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

5

05. Οικονομικές Καταστάσεις

6

06. Χρηματοοικονομική ανάλυση

7

07. Χρονική αξία χρημάτων

8

08. Προϋπολογισμοί

9

09. Χρηματοπιστωτικές αγορές

10

10. Συμπεράσματα

Τεστ ΑξιολόγησηςΚατάσταση