Πιστοποίηση στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Certificate in Human Resource Management (HR))

Πιστοποίηση στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Certificate in Human Resource Management (HR))

Εισαγωγή στις πιο σημαντικές δεξιότητες και τα πιο εφαρμόσιμα εργαλεία διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτικής συμπεριφοράς.

Δεξιότητες που θα μάθετε

  • Στρατηγικός σχεδιασμός των διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού.
  • Εύρεση, επιλογή και πρόσληψη των σωστών μελών της ομάδας.
  • Αξιολόγηση της απόδοσης και διαχείριση ανατροφοδότησης.

Σχετικά με αυτό το μάθημα

Το μάθημα αυτό καλύπτει το φάσμα των δραστηριοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτικής συμπεριφοράς που πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου: στρατηγικός σχεδιασμός, στελέχωση, πρόσληψη και επιλογή, διαχείριση των επιδόσεων, κατάρτιση και αποζημίωση.

Θα μάθετε επίσης τις πιο σημαντικές παρακινήσεις – όπως η «Ιεραρχία των Αναγκών» του Maslow, η «Θεωρία Δύο Παραγόντων» του Herzberg και άλλα δημοφιλή μοντέλα. Επιπλέον, αυτό το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες των διαφορετικών οργανωτικών δομών, την εταιρική κουλτούρα και το κρίσιμο μοντέλο ανατροφοδότησης 360 μοιρών.

Περιεχόμενο προγράμματος

Μαθήματα Κατάσταση