Πιστοποίηση στο Μάρκετινγκ και τις Επικοινωνίες (Certificate in Marketing and Communications)

Πιστοποίηση στο Μάρκετινγκ και τις Επικοινωνίες (Certificate in Marketing and Communications)

Περιεχόμενο προγράμματος

Μαθήματα Κατάσταση
1

01. Εισαγωγή

2

02. Ο Πελάτης

3

03. Μείγμα Marketing (4P)

4

04. Νέα μοντέλα: 7P, 4C, SIVA

5

05. Περιβάλλον Marketing

6

06. Στρατηγικές Marketing

7

07. Τμηματοποίηση & τοποθέτηση

8

08. Επιδόσεις Marketing

9

09. Ψηφιακό Marketing

10

10. Συμπέρασμα

Τεστ ΑξιολόγησηςΚατάσταση