Πιστοποίηση στη Λειτουργία και Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Certificate in Business Strategy and Operations)

Πιστοποίηση στη Λειτουργία και Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Certificate in Business Strategy and Operations)

Περιεχόμενο προγράμματος

Μαθήματα Κατάσταση
1

01. Εισαγωγή

2

02. Στρατηγική διαχείριση

3

03. Ανάλυση περιβάλλοντος

4

04. Στρατηγικός Σχεδιασμός & Εσωτερική Ανάλυση

5

05. Διαχείριση λειτουργικών δραστηριοτήτων

6

06. Διαχείριση αλυσίδας προστιθέμενης αξίας

7

07. Διαχείριση αποθεμάτων

8

08. Διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων

9

09. Συμπέρασμα